DE SCHAKEL TUSSEN WETEN WAT TE DOEN EN DOEN WAT JE WEET

    Bedrijfshulpverlening met de K van Kwaliteit

   

Veiligheidsadvies

Veiligheid beheersen gaat verder dan het nemen van een aantal losse maatregelen. Voor organisaties die serieus werken aan een veilige werkomgeving, vormt dit een vast onderdeel van hun bedrijfsvoering. Het opzetten van beleid rond veiligheid vraagt om een complete aanpak die meer disciplines samenbrengt. Wat staat er in een dergelijk veiligheidsbeleid? Welke systemen passen bij uw organisatie? Hoe betrekt u de gehele organisatie bij het thema veiligheid? Daar informeren we u graag over.

Veiligheidsmanagement 

Overal waar veel mensen wonen en werken, zijn er risico’s voor de veiligheid. Denk aan winkelcentra, bedrijfsterreinen en woonwijken.

Daarom is het belangrijk dat bedrijven en instellingen weten welke risico’s de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Alleen dan zijn de risico’s te beperken door veilig te werken en werkprocessen te beheersen. Toch kan er zich zelfs dan nog een calamiteit of incident voordoen. Ook daarop moet een organisatie voorbereid zijn.                                                     

Praktijkgerichte vertaalslag

Er zijn veiligheidsregels en beheersprotocollen te over om de bedrijfsveiligheid te waarborgen. Maar het is de kunst om al die regels, protocollen en plannen naar de dagelijkse praktijk te vertalen. En wel zo, dat iedereen weet welke risico’s er zijn en dat men doeltreffend kan handelen om de eigen en andermans veiligheid te waarborgen.

Veilig werken borgen

Verbetering van de veiligheid is te bereiken door gedragsbeïnvloeding, kennisoverdracht en bevordering van het veiligheidsbewustzijn. Een van de belangrijkste factoren hierbij is kennis van de risico’s.

Innovatief, eigentijds en gedegen

Door een bundeling van krachten kan er een breed, professioneel dienstenaanbod op het gebied van veiligheidsmanagement aangeboden worden. Constant wordt rekening gehouden met de wettelijk voorgeschreven

 

 

Informatie?       info@BHV-Kompleet.nl

                               06-42506011