DE SCHAKEL TUSSEN WETEN WAT TE DOEN EN DOEN WAT JE WEET

    Bedrijfshulpverlening met de K van Kwaliteit

 

Detachering Coördinator Hoofd bedrijfshulpverlening

 

Algemeen

Steeds vaker worden er binnen ondernemingen of instellingen personen aangewezen die de bedrijfshulpverleningsorganisatie moeten opzetten. En dit allemaal binnen de werktijden en gecombineerd met hun eigen functie. BHV-Kompleet heeft hiervoor een detachering constructie voor bedacht. Het detacheren van een Coördinator Hoofd BHV die belast is met het opzetten van de gehele bedrijfshulpverleningsorganisatie. Variabel in te delen naar de behoefte die er nodig zijn.

 

Beschrijving van de opdracht

De omvang van de opdracht kan op vele manieren worden ingericht. De tijdsduur kan verschillen van een aantal dagen in de week (opstart fase) tot één dag in de maand of per kwartaal (naar gelang de afspraken). Dit alles om het opzetten van een gedegen en professionele bedrijfshulpverleningsorganisatie te verwezenlijken.

De Coördinator Hoofd BHV conformeert zich aan de waarden en normen zoals die thans gelden in de onderneming.

Hierin kunnen de navolgende stappen worden uitgevoerd:

  • Het controleren van het basisdossier bedrijfshulpverlening;
  • Het uitvoeren van een bedrijfshulpverleningsscan;
  • Het doen van een beleidsvoorstel met als uitgangspunt de bedrijfshulpverleningsscan;
  • Het opstellen van een gedetailleerde beleidsplan BHV en ontruimingsplan;
  • Het controleren van ontruimingsplan tekeningen en vluchtplattengronden;
  • Het instrueren van de diverse medewerkers;
  • Het opzetten van een opleidingsplan;
  • Het overdragen van de desbetreffende informatie aan opdrachtgever;
  • Regelmatige controles en updates  

De stappen kunnen worden uitgevoerd vanuit ons kantoor en/of bij u ter plaatse.

Projectprijs

Er wordt urenbesteding gemaakt voor een project zoals begroot in de besprekingen die vooraf worden gevoerd. Het uurtarief bedraagt € 47,50. Afhankelijk van de competenties die verwacht worden, is het mogelijk dat geadviseerd wordt een derde hierin te betrekken. Deze kosten worden zoveel als mogelijk in de offerte meegenomen.

 Binnen het uurtarief worden alle onze kosten doorberekend:

- Reiskosten

- Automatisering en telefoonkosten

- Kantoorkosten

Aldus ontstaat er een projectprijs die voor de opdrachtgever en de opdrachtnemer duidelijk is en géén
meerwerk facturen zal opleveren.