DE SCHAKEL TUSSEN WETEN WAT TE DOEN EN DOEN WAT JE WEET

    Bedrijfshulpverlening met de K van Kwaliteit

 

BHV-Trainingen, zowel basis- als herhalingscursussen.

Goed getrainde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn een must.

In de BHV-training leer je als BHV’er in geval van ongeval, calamiteit of brand het verschil te maken. Ook het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED) is een belangrijk onderdeel binnen het programma. Deze cursus voldoet aan alle wettelijke ARBO-normen.

 

Training op maat
Voor ieder bedrijf gelden andere regels. Daarom worden al onze cursussen op maat gegeven door gekwalificeerde instructeurs. Voordat een cursus start wordt er eerst een uitvoerige inventarisatie uitgevoerd. Op basis van deze inventarisatie maken wij een lesplan, geheel afgestemd op uw bedrijf in uw situatie.

 

Prijzen
Niet per deelnemer, maar per lesuur. (Vooraf vastgesteld)

Op deze wijze kunnen wij meer kwaliteit (maatwerk) leveren voor minder kosten. 40 % Besparing ten opzichte van reguliere trainingen is geen uitzondering!


Ook in de avonduren en het weekend kunnen deze trainingen verzorgd worden! De instructeurs hebben veel ervaring in verschillende branches, zoals onderwijs, industrie, welzijn, gezondheidszorg en hebben specifieke deskundigheid op gebied van BHV- en (kinder)EHBO opleidingen voor kinderdagverblijven en gastouderbureaus.

Zij zijn aangesloten bij het Oranje Kruis, Rode Kruis, NIBHV en NIKTA.

Andere opleidingsmogelijkheden:

preventiemedewerker (NIBHV gecertificeerd)

EHBO

NIBHV-training:     BHV (LEH en Brand en ontruiming)  

Ploegleider

Preventiemedewerker  

AED / BLS (Basic Life Support. Beter bekend als reanimeren),

PBLS (Peadiatric Basic Life Support. kinderreanimatie),

wandelletsel, sportletsel en kinder-EHBO voor (gast)ouders.