DE SCHAKEL TUSSEN WETEN WAT TE DOEN EN DOEN WAT JE WEET

    Bedrijfshulpverlening met de K van Kwaliteit

 

PHV-trainingen  (PrivéHulpVerlening)

PRIVÉHULPVERLENING

(BHV voor de thuissituatie)

 

De training “PRIVÉHULPVERLENING (PHV)”

is bedoeld om letsel en schade aan uzelf, uw familie, buren, kennissen en anderen èn uw woning zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Wat wordt geleerd?

De voornaamste leerdoelen van deze training zijn:

 • het verlenen van eerste hulp bij incidenten in en om het huis.
 • het beperken en bestrijden van een beginnende brand (elektriciteitsbrand, kortsluiting, frituurbrand, vlam in de pan etc.)
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle bewoners en andere mensen (en dieren) in uw woning
 • het alarmeren van de brandweer en andere hulpverleningsinstanties bij brand, ongeval of andere calamiteiten

De tot privéhulpverlener getrainde personen kunnen snel reageren bij verschillende soorten calamiteiten.

Ook wordt aandacht besteedt aan de brandwerendheid van uw woning, vluchtwegen in geval van een noodsituatie (zijn uw ramen en/of deuren snel te openen?), aanwezige detectie apparatuur (rook- en koolmonoxidemelders), blusmiddelen (brandblussers: ABC, Co2, blusdekens), aanwezigheid en juiste bevestiging vluchtladder, life hammer, EHBO koffer? Hoe handelt u in een noodsituatie? Allemaal zaken die uw leven kunnen redden! 

Doel

 • verbetering huissituatie
 • snellere actie bij incidenten
 • minder of geen letselschade
 • minder of geen materiaalschade
 • ondersteuning hulpdiensten

 

Programma

 • Eerste Hulp met Reanimatie,
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand; gebruik veiligheidsvoorzieningen, brandpreventieve maatregelen, de branddriehoek, de ontwikkeling brand
 • Ontruiming; vluchtroutes, vluchtmiddelen
 • Communicatie; het melden van een ongeval of brand, informeren van hulpverleningsdiensten.
 • Analyse en advies thuissituatie      

 

Waar

In overleg, bij u in de buurt.

 

WANNEER

Een PHV cursus duurt 4 tot 6 uur in groepen van 4 tot 8 personen. Misschien samen met buren? De training betreft zowel een theoretisch als een praktisch deel. Daarnaast legt, indien gewenst, de docent een thuisbezoek af, zodat heel specifiek kan worden geadviseerd.

Tijden: in overleg.

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tegen een aantrekkelijk tarief de volgende elementen aan te schaffen: brandblussers, blusdekens, rook- en koolmonoxidemelders, EHBO koffers, vluchttrap/-ladder, life hammers, AED.

 

Kosten:

Per persoon:               € 60,00

Thuisbezoek:              € 15,00