DE SCHAKEL TUSSEN WETEN WAT TE DOEN EN DOEN WAT JE WEET

    Bedrijfshulpverlening met de K van Kwaliteit

ONTRUIMINGSPLAN

(conform NTA 8112)

 

De doelstelling van het ontruimingsplan is om te komen tot een optimale calamiteitenbestrijding en het ontruimen van de aanwezigen.

Aan de hand van de aard, omvang en het gebruik van een gebouw, kan per gebouw een ontruimingsplan worden opgesteld.

Het ontruimingsplan omvat procedures en instructies die gelden in geval van een ontruiming van of een deel van de gebouwen. Het plan geeft instructies voor alle aanwezigen hoe in een dergelijk geval te handelen.

Het doel van het plan is om, wanneer er een calamiteit ontstaat of dreigt te ontstaan, alle aanwezigen op een snelle, gecoördineerde wijze in veiligheid kunnen worden gebracht. 

 

 

Veiligheidsplattegronden en 
calamiteiteninstructies

Door goede afspraken met Blomsma BV kunnen wij ook uw plattegronden en calamiteiteninstructies verzorgen.

       

ONTRUIMINGSOEFENING

Stelt u zich eens voor: het brandalarm gaat af en al uw collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er ontstaat paniek en een duwpartij bij de uitgang. Het is daarom van belang dat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.

Uitgangspunt van oefeningen is om de BHV-organisatie af te stemmen op haar taken en waar nodig te verbeteren, De BHV-er wordt  hierdoor beter voorbereid zijn op realistische incidenten/calamiteiten en de paniek die onverwachts naar voren kan komen.  

Verschillende vormen van oefenen kunnen worden aangeboden:

  1. Het personeel wordt ingelicht over de dag en het tijdstip. Controle BHV ontruimingsplan in praktijk

  2. Het personeel wordt ingelicht over de dag of week (geen tijdstip).

  3. Het personeel wordt niet ingelicht. Realistisch trainen met rookmachine en Lotus slachtoffers

     

    Informatie?       info@BHV-Kompleet.nl

                                   06-42506011