DE SCHAKEL TUSSEN WETEN WAT TE DOEN EN DOEN WAT JE WEET

    Bedrijfshulpverlening met de K van Kwaliteit

 

 

BHV-check door Mystery Guest

 

Veel bedrijven en instellingen menen hun BHV-organisatie redelijk, voldoende of goed op orde te hebben. Maar wat nu als er een keer écht wat gebeurt? Klopt die mening dan ook en ís de BHV-organisatie ook goed op orde?

Hoe is het met uw bedrijfshulpverleningsorganisatie gesteld? Meten is weten!
BHV-Kompleet biedt bedrijven en instellingen een test aan in de eigen omgeving die precies aangeeft hoe hun BHV-organisatie ervoor staat.

Hiertoe wordt uw vestiging op willekeurige dagen en tijdstippen bezocht door een Mystery Guest, tezamen met een observant. 

In uw gebouw zal de mystery guest iets overkomen waarvoor hulp van de BHV nodig is. De observant meet vervolgens de snelheid van alarmering en respons en de wijze van optreden van uw BHV’ers. Dit wordt na afloop direct met de betrokken bedrijfshulpverleners geëvalueerd, waardoor het ook voor hen een waardevol leermoment is.

Daarna wordt nog een ander scenario gedraaid om verbeterpunten direct op te laten pakken of om meerdere BHV’ers gelegenheid te geven te reageren.

Deze BHV-check is een op zichzelf staand product en kan worden aangewend als onafhankelijk meetinstrument voor de effectiviteit van uw BHV-organisatie.

 Over de nulmeting als meetinstrument

Zaken die tijdens de scan aan de orde komen zijn onder andere: opzet en inrichting van de interne bedrijfshulpverleningsorganisatie, het bedrijfsnoodplan, controle van middelen (o.a. BHV-kasten, brandblusmiddelen), geoefendheid van de BHV-organisatie, etc., etc.

Het betreft hier een momentopname, die echter wel al veel input kan geven om uw BHV-organisatie te verbeteren en het optreden te optimaliseren. Bij twee, drie of vier bezoeken per jaar, steeds in verschillende periodes van het jaar, op verschillende dagen van de week en verschillende tijden van de dag, ook weer met iedere keer wisselende scenario's en situaties, neemt de waarde van de BHV-scan, als meetinstrument, steeds meer toe.