DE SCHAKEL TUSSEN WETEN WAT TE DOEN EN DOEN WAT JE WEET

    Bedrijfshulpverlening met de K van Kwaliteit

  

 RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

 

Volgens de Arbo-wet zijn alle bedrijven verplicht een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te laten voeren.

De RI&E geeft inzicht in de belangrijkste risico's binnen uw bedrijf op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en in de maatregelen die genomen moeten worden om deze te voorkomen.

Bij het opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie nemen wij alle bijbehorende werkzaamheden voor onze rekening.

Tijdens een bezoek door een adviseur van ons aan uw bedrijf wordt, aan de hand van een aantal checklisten, een beoordeling gemaakt van de mogelijke risico's op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Aan de hand van de inventarisaties wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de risico's en de mogelijk te ondernemen beheersmaatregelen.

Deze zaken omschrijven wij voor u in een zogenaamd Plan van Aanpak. Dit is een overzicht van de verbeterpunten en de te nemen maatregelen met daaraan gekoppeld de prioriteit van de eventueel te ondernemen acties.

Door onze praktische aanpak kunnen wij tarieven hanteren die over het algemeen veel lager liggen dan die van overige aanbieders. Dit scheelt snel honderden euro's.

 

 

De RI&E, de basis voor veiligheid binnen uw onderneming. 

 

Informatie?       info@BHV-Kompleet.nl

                               06-42506011